Cookie Policy

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies (kakor). 

På denna webbplats används cookies. Cookies används för att hålla reda på användarspecifik information för den som besöker sidan.

Vi använder Google Analytics från Google som analysverktyg. Google Analytics använder cookies. Denna information används endast i syfte att utvärdera besöksstatistik. Google Analytics anonymiserar all information som skickas till Google.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.