Offert/Tilbud

Offert / Tilbud

  Kapell & Annat är störst i Skandinavien på båtkapell och dynor till motorbåtar och segelbåtar
   Kapell & Annat er den største i Skandinavien i bådkalecher og hynder til motorbåde og sejlbåde
  Kapell & Annat er størst i Skandinavia i båtkalesjer og puter til motorbåter og seilbåter

Motorbåt / Motorbåd

Segelbåt / Sejlbåd / Seilbåt

Följande tillverkas från färdiga mallar eller kan mallas/mätas enkelt själv och levereras inom hela Skandinavien, EU och alla andra länder:

Följande kräver mallning på båten som vi gör i hela södra Sverige, svenska västkusten upp till Oslo i Norge, svenska ostkusten upp till Stockholm samt hela Danmark:

Vi erbjuder våra kunder i Sverige räntefri avbetalning i samarbete med Wasa Kredit, fyll i din ansökan här