Leveranstider?

Avser ordern ett serietillverkat kapell är leveranstiden mellan 3 – 7 veckor beroende på säsong. På custom made kapell kan leveranstiden vara något längre.